Alchemia duszy, czyli dwupunkt w praktyce.

Zdrowie, relacje z drugą osobą, finanse czy blokujące w nas przekonania, dzięki metodzie uzdrawiania dwupunktu, możemy w nas samych dokonać niezwykłej przemiany. Korzystne zmiany w każdej sferze życia opierają się na prawach fizyki kwantowej, które swoimi korzeniami sięgają do doświadczeń różnych systemów filozoficznych i religijnych sprzed wieków. Czytając to, w swoich myślach zadacie zapewne pytanie, skąd ja to wszystko wiem?

Odpowiedź jest prosta, podstawową wiedzę zdobyłam dzięki www.annakubica.com , to właśnie tam poznałam wszelkie tajniki, plus główne założenia dwupunktu. Żeby bardziej jasno zobrazować, co to oznacza dwupunkt? Nasze myśli świadome bądź podświadome są podkreślane przez tę metodę, jest również narzędziem głębokiej zmiany wzorców mentalnych, fizycznych, emocjonalnych, w nas samych i odzwierciedleniu ich w otaczającym nas środowisku. Musicie mieć świadomość, że wszystko co nas otacza, co na nas wpływa ma odzwierciedlenie w kreowaniu naszego dnia oraz przyszłości.

Jak wyzbyć się negatywnych zewnętrznych wpływów środowiska? Nie musicie szukać zbyt daleko! Dwupunkt polega na dotarciu do tego energetycznego pola kwantowego, by móc w szybki i prosty sposób przetransformować niekorzystne schematy.

Mówiąc prostym językiem, to transformacja naszej świadomości! Spróbuj sam a przekonasz się, że codzienność przybierze kolorowe barwy.